NEO

NEO

Macho · 5 meses  
ZEICO

ZEICO

Macho · 4 meses  
ROSIE

ROSIE

Hembra · 5 meses, 1 semana  
ARTHUR

ARTHUR

Macho · 6 años, 1 mes  
NIEBLA

NIEBLA

Hembra · 6 meses, 2 semanas  
CANDILES

CANDILES

Hembra · 4 meses, 1 semana  
LAIA

LAIA

Hembra · 2 años, 3 meses  
CARLO

CARLO

Macho · 4 meses, 3 semanas  
PINTAS

PINTAS

Hembra · 4 meses, 2 semanas  
OTTO

OTTO

Macho · 4 meses, 2 semanas  
MO

MO

Macho · 4 meses, 2 semanas  
TREBOL

TREBOL

Macho · 8 meses, 2 semanas