Shira (2)

Shira (2)

Hembra · 5 años, 8 meses  
Kika

Kika

Hembra · 5 años, 10 meses  
Yuri

Yuri

Hembra · 7 años, 3 meses  
Romy (2)

Romy (2)

Hembra · 5 años, 8 meses  
Otoño

Otoño

Hembra · 5 años, 8 meses  
Daisy

Daisy

Hembra · 6 años, 1 mes  
Nanna

Nanna

Hembra · 5 años, 9 meses  
Camada Alba-Tango

Camada Alba-Tango

Macho · 5 años, 7 meses  
India

India

Hembra · 5 años, 7 meses  
Camada Alba-Delta

Camada Alba-Delta

Macho · 5 años, 7 meses  
Camada Alba-Charlie

Camada Alba-Charlie

Macho · 5 años, 7 meses  
Nube

Nube

Macho · 5 años, 7 meses