Mina (2)

Mina (2)

Hembra · 4 años, 2 meses  
Daymon

Daymon

Macho · 3 años, 2 meses  
Gloria

Gloria

Hembra · 2 años, 5 meses  
Nino

Nino

Macho · 2 años, 5 meses  
Café (3)

Café (3)

Hembra · 2 años, 5 meses  
Mónica

Mónica

Hembra · 3 años, 2 meses  
Atreyu (2)

Atreyu (2)

Macho · 8 años, 9 meses  
Olivia

Olivia

Hembra · 2 años, 10 meses  
Olivo (2)

Olivo (2)

Macho · 2 años, 10 meses  
Elfo

Elfo

Macho · 2 años, 11 meses  
LEVY

LEVY

Hembra · 3 años  
Noche (2)

Noche (2)

Macho · 2 años, 9 meses