Monchi

Monchi

Macho · 4 años, 10 meses  
Arena

Arena

Macho · 5 años, 2 meses  
Rubito

Rubito

Macho · 5 años, 2 meses  
Nube

Nube

Hembra · 7 años, 7 meses  
Hércules

Hércules

Macho · 6 años  
Ágora

Ágora

Hembra · 4 años, 9 meses  
Troya

Troya

Hembra · 4 años, 8 meses  
Úrsula

Úrsula

Hembra · 5 años, 7 meses  
Surf

Surf

Hembra · 5 años  
Nuez

Nuez

Macho · 4 años, 12 meses  
Patas

Patas

Macho · 6 años, 1 mes  
Kaki

Kaki

Macho · 4 años, 9 meses