Shira (2)

Shira (2)

Hembra · 2 años, 7 meses  
Kika

Kika

Hembra · 2 años, 9 meses  
Yuri

Yuri

Hembra · 4 años, 2 meses  
Romy (2)

Romy (2)

Hembra · 2 años, 7 meses  
Otoño

Otoño

Hembra · 2 años, 6 meses  
Daisy

Daisy

Hembra · 3 años  
Nanna

Nanna

Hembra · 2 años, 8 meses  
Camada Alba-Tango

Camada Alba-Tango

Macho · 2 años, 6 meses  
India

India

Hembra · 2 años, 6 meses  
Camada Alba-Delta

Camada Alba-Delta

Macho · 2 años, 6 meses  
Camada Alba-Charlie

Camada Alba-Charlie

Macho · 2 años, 6 meses  
Nube

Nube

Macho · 2 años, 6 meses