Shira

Shira

Hembra · 2 años, 2 meses  
Kika

Kika

Hembra · 2 años, 6 meses  
YURI

YURI

Hembra · 4 años  
Romy

Romy

Hembra · 2 años, 4 meses  
Otoño

Otoño

Hembra · 2 años, 4 meses  
Daisy

Daisy

Hembra · 2 años, 9 meses  
Nanna

Nanna

Hembra · 2 años, 5 meses  
Camada Alba-Tango

Camada Alba-Tango

Macho · 2 años, 3 meses  
INDIA

INDIA

Hembra · 2 años, 3 meses  
Camada Alba-Delta

Camada Alba-Delta

Macho · 2 años, 3 meses  
Camada Alba-Charlie

Camada Alba-Charlie

Macho · 2 años, 3 meses  
Nube

Nube

Macho · 2 años, 3 meses