Indi (2)

Indi (2)

Hembra · 1 año, 10 meses  
Onyx (2)

Onyx (2)

Macho · 1 año, 10 meses  
Zeus (3)

Zeus (3)

Macho · 1 año, 11 meses  
Ricitos

Ricitos

Hembra · 1 año, 5 meses  
Piñón

Piñón

Macho · 1 año, 6 meses  
Pimienta

Pimienta

Hembra · 1 año, 6 meses  
Media Luna

Media Luna

Hembra · 1 año, 6 meses  
Manchita (3)

Manchita (3)

Macho · 1 año, 9 meses  
Corbatitas

Corbatitas

Macho · 1 año, 9 meses  
Tintín (3)

Tintín (3)

Macho · 1 año, 8 meses  
Leyla (2)

Leyla (2)

Hembra · 1 año, 7 meses  
Ratita

Ratita

Hembra · 1 año, 6 meses