Masud (Titan)

Masud (Titan)

Macho · 7 años  
Aslan

Aslan

Macho · 5 años, 11 meses  
Amaya

Amaya

Hembra · 6 años, 1 mes  
Nilo

Nilo

Macho · 8 años, 2 meses  
Pintas

Pintas

Hembra · 8 años, 11 meses  
Leo (2)

Leo (2)

Macho · 8 años  
Paquita

Paquita

Hembra · 6 años, 1 mes  
Mini Perli

Mini Perli

Hembra · 6 años, 7 meses  
Simba (2)

Simba (2)

Macho · 6 años, 6 meses  
Kobu

Kobu

Macho · 6 años, 4 meses  
Kiara (2)

Kiara (2)

Hembra · 6 años, 4 meses  
Bibi

Bibi

Hembra · 6 años